• HOME

    PILNE

    Zarządzenie nr 5/2019/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 47 im. J. I. Kraszewskiego z dnia 2020-03-11 Na podstawie  § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002…

  • Biblioteka,  REKRUTACJA

    RODZICE

    RODZICE (opiekunowie prawni) – oboje, którzy posiadają profil zaufany albo posługują się podpisem elektronicznym wypełniają wniosek rekrutacyjny, razem podpisują i w ten sposób elektronicznie składają dokumenty. Nie muszą dostarczać wniosku w wersji papierowej…